Slide

SMOU

Smou és un projecte per Barcelona Serveis Municipals (BSM). Reuneix els serveis de mobilitat personal de Barcelona i l’Àrea Metropolitana. Integra la majoria de serveis que l’usuari pot fer servir per desplaçar-se en una sola app, des del Bicing a diferents ofertes de carsharing, facilitant a l’usuari qualsevol d’aquests serveis.

Any: 2019

Client: Barcelona Serveis Municipals

Objectiu: El projecte està desenvolupat per diferents departaments. En el meu cas, la tasca ha estat la de generació de recursos gràfics tant per Android com per iOS,  i la col·laboració en el disseny de les pantalles. També, en el disseny del BackOffice per a gestionar la informació dels usuaris.